Sla

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA


Contract de acceptare a serviciilor între Xconnect și client. Acest SLA este obligatoriu pentru accesarea și cumpararea oricărui serviciu oferit de site-ul www.xconnect.ro


CONTRACT DE ACCEPTARE A SERVICIILOR INTRE XCONNECT SI CLIENT


(Acest SLA este obligatoriu pentru accesarea si cumpararea oricarui serviciu oferit de site-ul www.xconnect.ro )


Prelucrarea datelor cu caracter personal privind procesarea datelor, fișierelor de date și a libertăților civile, cu amendamentele privind protecția persoanelor fizice din punct de vedere al prelucrării datelor cu caracter personal.

Acest document prezintă Politica de Confidențialitate a companiei GENERAL PRESENT, referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, colectate în timpul utilizării serviciilor noastre. 

Scopurile și prelucrarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt colectate pentru:

• Emiterea și executarea serviciilor comandate;

• Folosirea zonei de client si a interfetei de management;

• Gestionarea administrativă și tehnică a serviciilor;

• Schimbul de mesaje;

• Pentru a permite Xconnect să se conformeze obligațiilor sale în ceea ce privește legile și reglementările în vigoare, inclusiv legile contabile și fiscale;

• Efectuarea de analizele statistice anonime și agregate in cadrul unui audit al calității serviciilor;

• Realizarea de actiuni de marketing, promoționale și de publicitate, pentru a trimite

informații și / sau a face oferte pentru produsele și serviciile oferite sau promovate de Xconnect, cu acordul prealabil al utilizatorului.

Datele dumneavoastră personale vor fi, în general, prelucrate cu ajutorul instrumentelor computerizate automate.

Este necesară comunicarea datelor cu caracter personal pentru activarea, emiterea și livrarea serviciilor comandate.

Comunicarea și diseminarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale pot fi comunicate:

• Persoanelor fizice și / sau firmelor care furnizează servicii de contabilitate, fiscalitate, juridice și financiare si servicii de consultanță catre Xconnect sau orice alt serviciu necesar pentru furnizarea

și / sau gestionarea serviciilor;

• Părților, entităților sau autorităților cărora trebuie să le fie comunicate datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile și reglementările legale și / sau la cererea autorităților;

• Entităților angajate de Xconnect pentru a efectua activități strict legate de livrarea de servicii și / sau cu care Xconnect trebuie să interacționeze pentru furnizarea de servicii (indiferent de natura lor) și / sau celor responsabili pentru efectuarea operațiunilor de întreținere a echipamentelor si a rețelei tehnice;

• Partenerilor comerciali, dacă dumneavoastră v-ați dat în prealabil acordul.

În plus, entitățile și persoanele care pot avea acces la datele dumneavoastră personale datorita rolului de administrator al datelor menționate sunt: angajații grupului Xconnect responsabili cu administrarea serviciilor indiferent de natura lor, sau orice alta companie mandatata de Xconnect pentru a gestiona serviciul de asistenta pentru clienti. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către terțe părți, nici gratuit nici contra cost. În contextul înregistrării unui nume de domeniu, informatiile dumneavoastra personale trebuie să fie transmise organizațiilor responsabile cu gestionarea lui. Prin urmare, datele dvs. pot apărea în bazele de date publice ale acestor organizații. Noi nu ne asumam nicio răspundere în acest sens.

Prelucrarea Datelor de Natura Sensibile


Xconnect nu colectează date cu caracter personal de natură sensibilă, cum ar fi datele care pun în evidență, în mod direct sau indirect, originile rasiale sau etnice, orientarile politice, filozofice sau religioase ori apartenenta la anumite sindicate, ori datele care sunt legate de starea de sănătate sau viața sexuală a persoanei. Se poate întâmpla ca, prin utilizarea serviciilor companiei Xconnect, sa vă divulgati astfel de date, de exemplu prin publicarea acestui tip de informații pe site-ul dvs., prin dezvăluirea informațiilor prin e-mail etc. Noi va cerem să nu transmiteti sau sa publicati acest tip de informații, în măsura în care este posibil și să rămâneti cat se poate de vigilenti în această privință. De asemenea, vă reamintim că sunteți obligati să respectati drepturile tertelor părți în ceea ce privește datele cu caracter personal și datele sensibile.

În cazul în care vă decideți sa utilizati serviciile noastre pentru a dezvălui aceste informații, veti fi, în toate cazurile, responsabili pentru datele furnizate și va trebui să respectati legile și reglementarile în vigoare. Dumneavoastra rămâneti, în continuare, singurul responsabil în cazul unui litigiu, neintelegere, revendicare, reclamatie, urmărire penala sau condamnare de orice natură etc., care ar putea rezulta din prelucrarea datelor furnizate care încalca prevederile legale și reglementările referitoare la protecția acestor date și dumneavoastra sunteti de acord să exonerati Xconnect de orice condamnare, urmărire etc., care ar putea apărea prin utilizarea și / sau publicarea acestor date. În plus, va asumati în mod oficial ca aveti acordul prealabil al tertelor parti cu privire la prelucrarea datelor și va asumati intreaga responsabilitate în acest sens. În orice caz, o astfel de dezvăluire a datelor nu poate fi considerată ca fiind fiind comisa de grupul Xconnect.

În consecință, Xconnect nu isi asuma nicio responsabilitate în acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale terților furnizate de către utilizator Când utilizați serviciile companiei Xconnect în numele unor terți,

datele cu caracter personal ale terților, pe care le furnizați, vor fi supuse acelorasi procesari ca și alte date cu caracter personal colectate pe Site. Se înțelege că veti fi, în toate cazurile, responsabil pentru datele furnizate și va trebui să respectati prevederile legilor și de reglementarilor în vigoare. In plus, sunteti singurii responsabili în cazul unui litigiu, neintelegere, revendicare, reclamație, urmărire penale de orice natură, condamnare, etc., care ar putea rezulta din prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate cu încălcarea dispozițiilor cadrului legal și a reglementărilor referitoare la protecția acestor date și sunteți de acord să exonerati Xconnect de orice condamnare, litigii, etc., care ar putea rezulta din utilizarea acestor date. În plus, în mod oficial va asumati că ati primit acordul prealabil al terților cu privire la prelucrarea datelor și va asumati orice responsabilitate în acest sens.

Date de Navigare


Sistemele informatice și software-ul utilizat pentru a opera website-urile grupului Xconnect colecteaza anumite date care sunt utilizate de protocoalele de comunicare pe Internet. Aceste date nu sunt colectate pentru a fi asociate cu utilizatorii, dar, prin natura lor, ele pot permite această identificare prin prelucrarea și asocierea cu datele gestionate de către terțe părți. Datele de navigare colectate sunt:

• Adresele IP sau numele de domeniu ale calculatoarelor utilizatorilor;

• Mijloacele folosite pentru conectarea la serverele grupului Xconnect;

• Dimensiunea fișierului obținut ca răspuns la conexiunea la server;

• Codul digital al stării de răspuns a serverului (status of the server response) (succes, eroare, etc.); • Precum și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului.

Aceste date sunt utilizate numai în scopul analizei statistice a utilizării site-ul Xconnect și pentru a-i asigura funcționarea corectă. Sunt imediat șterse după prelucrare. Datele pot fi totuși utilizate în cazul unei brese a Website-ului sau a terților. În ceea ce privește utilizarea de cookie-uri, vă informam că accesul la site-ul Xconnect poate implica trimiterea de fișiere text de la serverele noastre catre calculatorul utilizatorului, în scopul de a obține informații cu privire la navigarea sa pe Site. În plus, trimiterea de cookie-uri temporare este necesară pentru funcționarea anumitor părți ale site-ului care necesită identificarea și monitorizarea navigarii.

Următoarele date sunt înregistrate în timpul oricarei accesari a site-ului: tipul de browser (de exemplu Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc), tipul de sistem de operare (de exemplu, Microsoft Windows, Apple MacOS), originea gazdei și adresa URL și datele paginii. Aceste date pot fi utilizate anonim și într-o formă agregată pentru analiza statistică a site-ului. În cele din urmă, utilizarea de cookie-uri de sesiune (care nu sunt permanent înregistrat pe calculatorul utilizatorului și care vor dispărea o dată ce browser-ul este inchis) este strict limitată la trimiterea de ID-uri de sesiune (constand din numere generate aleator de server) necesare pentru explorarea sigură și eficientă a Site-ului. Puteți oricând să dezactivați cu ușurință cookie-urile prin configurarea opțiunilor browser- ului.

Managerul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal


Managerul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal este: GENERAL PRESENT SRL RO 21011002 . Stocarea datelor cu caracter personal și măsurile de securitate.


Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata prevazuta de legile și reglementările în vigoare pe serverele informatice ale SC GENERAL PRESENT. În toate cazurile, datele dvs vor fi păstrate numai pe durata necesară pentru atingerea obiectivelor menționate la punctul "Scopurile Prelucrării Datelor cu Caracter Personal", adică atâta timp cât relația dintre utilizator și Managerul de prelucrare are nevoie de ele pentru Serviciu. Daca va decideti să va anulați contul, sau în cazul în care toate serviciile au expirat sau sunt anulate, datele dvs. personale vor fi șterse din momentul in care obligațiile contractuale și legale care impun Xconnect sa stocheze aceste date au fost îndeplinite din punct de vedere administrativ, fiscal si contabil. Datele cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu obligatiile legale și regulamentele în vigoare care reglementează activitatea noastră.

Drepturile Utilizatorului


Puteți contacta Managerul de Prelucrare în orice moment, pentru a va exercita dreptul de a accesa, edita și a obiecta cu privire la informațiile care va privesc , prin depunerea unei

cereri care trebuie să fie însoțită de dovada identității, de o copie a comunicărilor primite și orice alt element care sa ne permita să identificam solicitantul și comunicările în cauză, adresate către Managerul de Prelucrare, ale cărui detalii de contact pot fi găsite mai jos: SC GENERAL PRESENT SRL , BDUL TIMISOARA 89 sau prin email support@xconnect.ro. Aceasta notificare se supune legilor romane. Orice litigiu între părți în ceea ce privește aceasta notificare este de competenţa Curții de Justitie din BUCURETI.

ACORD PRIVIND NIVELUL SERVICIULUI (ANS)

1. Scopul și domeniul de aplicare ale acestui document.

Scopul acestui "Acord privind nivelul serviciului" (denumit în continuare "ANS") este de a defini domeniul de referință pentru furnizarea serviciului Xconnect Cloud Computing

(Denumit în continuare "Serviciul"), precum și monitorizarea nivelului de calitate furnizat efectiv. Cadrul acestui ANS vă permite, de asemenea, să definiți metodele de interacțiune

intre Connect si Client. Acest ANS este o parte integrantă a contractului încheiat

între Xconnect și Client, în conformitate cu normele stabilite prin articolul 3 din

Termeni și Condiții. Acest ANS este valabil în mod independent pentru fiecare Client și pentru fiecare contract.

2. Valabilitatea și durata ANS - modificări sau înlocuiri ale ANS

Acest ANS este valabil pe o perioadă nedeterminată pentru fiecare Client in urma semnării fiecărui Contract, și se încheie la aceeasi data cu contractul la care se referă. Xconnect își rezervă dreptul de a-l modifica sau înlocui în orice moment pe parcursul perioadei contractuale. Modificările aduse ANS sau noul ANS care il inlocuieste pe cel anterior, intra întotdeauna în vigoare pentru o perioadă nedeterminată de timp, sau până la următoarea modificare sau de înlocuire, incepand cu data publicarii pe pagina "SPECIFICATI URL-UL PAGINII DIN DREAPTA” "SPECIFY THE RIGHT PAGE URL". Cu toate acestea, în acest caz specific, Clientul poate decide să rezilieze contractul în conformitate cu prevederile articolelor 11.1 și 11.3 din Termeni și condiții.

3. ANS pentru funcționalitate operațională

Xconnect va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura o disponibilitate maximă a infrastructurii virtuale create și gestionate de către Client și, în paralel, pentru respectarea următorilor parametri de funcționalitate operationala:

A) Resursele centrului de date prin care se furnizează serviciul:

• disponibilitate anuală 100% in privinta energiei electrice și / sau a aerului condiționat.

• Disparitia unei infrastructuri virtuale create și atribuite unui client din cauza

unei intreruperi generale de energie electrica și / sau a aerului condiționat, constituie o defecțiune pentru care se datorează Clientului, prin compensație și in functie de durata acesteia, un credit stabilit în conformitate cu articolul 6 din prezentul ANS.

• disponibilitate și accesibilitate anuala de 99,95% , prin intermediul rețelei de internet, la infrastructurile virtuale create și alocate Clientului.

• Inaccesibilitatea online totala la infrastructura virtuală creată și

alocata Clientului pe o perioada mai mare decât perioada stabilita prin parametrul de disponibilitate garantat de Xconnect, constituie o defecțiune pentru care se datoreaza Clientului, prin compensație și in functie de durata acesteia, un credit stabilit în conformitate cu articolul 6 din prezentul ANS

B) Infrastructura virtuală creată și alocata Clientului:

• Disponibilitate anuală de 99,95% în ceea ce privește disponibilitatea serverelor fizice

care găzduiesc infrastructura virtuală;

• Nefuncționarea infrastructurii virtuale create și alocate Clientului -

pentru o durată totală mai mare decât cea stabilita de parametrul de disponibilitate

garantat de Xconnect - cauzata de defecțiuni și / sau anomalii ale serverelor fizice

menționate mai sus, constituie o disfuncționalitate pentru care se datoreaza Clientului, prin compensație și in functie de durata acesteia, un credit stabilit în conformitate cu articolul 6 din prezentul ANS

4. Intreținerea programată

4.1 Durata de întreținere programată nu este luată în calcul pentru

calcularea disponibilității. Intreținerea programată se referă la efectuarea de acțiuni programate în mod regulat de Xconnect pentru a menține funcționarea resurselor din centrul de date prin care este furnizat Serviciul și a serverelor fizice care găzduiesc infrastructura virtuală; întreținerea poate fi obisnuita sau extraordinara.

4.2 Executarea operațiunilor de întreținere va fi comunicata Clientului de catre

Xconnect printr-o notificare cu cel puțin 48 de ore inainte si trimisa prin e-mail la adresa de e-mail specificată atunci când se face comanda. Xconnect se angajează să facă orice efort rezonabil pentru a efectua aceste operațiuni de întreținere în momente de impact minim asupra infrastructurii virtuale a Clientului.

5. Detectarea defecțiunilor și / sau a anomaliilor.

5.1 Orice defecțiune și / sau anomalie a resurselor din centrul de date prin care este furnizat Serviciul, sau a serverelor fizice care găzduiesc infrastructura virtuală

creata și alocata Clientului vor fi raportate de catre Client prin deschiderea unui bilet adresat serviciului de suport, care poate fi accesat din pagina "SPECIFICATI URL-UL PAGINII DIN DREAPTA” "SPECIFY THE RIGHT PAGE URL". , în scopul obținerii creditelor menționate la art. 6 de mai jos. Cu toate acestea,

numai funcționarile defectuoase confirmate de către sistemul de monitorizare Xconnect vor fi luate în consideratie.

5.2 Defectiunile și / sau anomaliile pot fi raportate de către Client serviciului de asistenta Xconnect 24 de ore pe zi. Orice raport primit va fi redirecționat prompt catre suportul tehnic, respectând cu strictețe ordinea cronologică a primirii acestora.

5.3 Verificarea efectuată de Xconnect se realizează prin intermediul unui software dedicat specific și indică eventualele defecțiuni sau anomalii, comunicandu-le serviciului de suport în în timp real 24/7/365.

6. Credite

6.1 Conform ANS, Xconnect plătește Clientului, cu titlu de compensație, un credit de 5% din cheltuielile totale efectuate în cele treizeci de zile care preced proastei funcționari a infrastructurii virtuale pentru fiecare cincisprezece minute de proastă funcționare peste limitele stabilite de prezentul ANS, până la un maxim de trei sute de minute.

6.2 Pentru a putea fi compensat, Clientul trebuie să contacteze Serviciul de asistență Xconnect

prin deschiderea unui bilet din pagina "https://client.xconnect.ro/submitticket.php", în cele 10 zile de dupa încheierea defecțiunii. Creditele vor fi acordate de către Xconnect numai pentru suma corespunzătoare din interfața de administrare.

6.3 În ciuda celor mentionate mai sus, se înțelege că, în timpul perioadelor de inactivitate, Serviciul nu generează nicio cheltuială pentru Client și, prin urmare,

în timpul acestor perioade, sumele corespunzătoare menționate în lista de prețuri pentru fiecare dintre resursele create și alocate Clientului în infrastructura sa virtuală, nu vor fi deduse din creditul Clientului; orice sumă retrasă din eroare va fi prompt re-creditata de către Xconnect, prin intermediul interfeței de administrare.

7. Limitele de aplicabilitate a ANS

Mai jos sunt listate condițiile în care, în ciuda apariției oricărei

defecțiuni, Clientul nu poate pretinde despăgubiri în conformitate cu prezentul ANS:

- Cauza de forță majoră, cum ar fi, de exemplu, evenimentele care împiedică în mod obiectiv personalul Xconnect sa isi duca la îndeplinire sarcinile definite prin contract ca fiind responsabilitatea Xconnect (cateva exemple, dar care nu le cuprind pe toate, sunt: greve și demonstrații care duc la blocarea liniilor de comunicare; accidente auto; războaie și acte de terorism, dezastre naturale, cum ar fi inundații, furtuni, uragane, etc.);

- Intervențiile extraordinare care urmează a fi efectuate în regim de urgență, la discreția exclusivă a Xconnect, cu scopul de a preveni riscuri inerente de securitate și / sau stabilitate și / sau confidențialitate și / sau integritate a infrastructurii virtuale create și alocate Clientului și a datelor pe care le conține. Orice implementare a acestor intervenții va fi comunicata Clientului prin e-mail trimis la adresa de e-mail specificată

atunci când se face comanda, printr-o notificare ce poate fi trimisa in termen de mai putin de 48 de ore, sau chiar in timpul implementarii operațiunilor în cauză, sau, în functie de caz, de îndată ce este posibil;

- Nedisponibilitatea sau blocarea infrastructurii virtuale create și alocate

Clientului ca urmare a: a) utilizarii incorecte, a erorii de configurare sau a procedurii de stingere, efectuate de către client in mod voluntar sau nu, b) Erorilor și defectiunilor solutiilor si aplicatiilor tertelor parti c) încălcarii sau violarii prevederilor Contractului din cauza Clientului;

- Defecțiune sau funcționare necorespunzătoare a Serviciului, sau erorii ștergerii sau ștergerii întârziate ca urmare a unei încălcări sau violari a prevederilor Contractului de către Client sau prin utilizarea incorectă a Serviciului de catre client;

- Eroare voluntară de conectare a infrastructurii virtuale la rețeaua publică, sau din cauza clientului

- Cauze care determina inaccesibilitatea totală sau parțială a infrastructurii virtuale create și alocate Clientului datorită defectiunilor rețelei de Internet externe domeniul de aplicare Xconnect și, prin urmare, în afara controlului său (cum ar fi defectiuni sau probleme)

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE SERVICIULUI


Acești Termeni și Condiții ale Serviciului se aplică tuturor serviciilor oferite de Xconnect și comandate pe site-ul său și nerespectarea lor va avea ca rezultat  imediat suspendarea și / sau întreruperea acestor servicii.

Validarea formularului definește clientul și implică fără nicio rezerva acceptarea neconditionata a acestor Termeni și Condiții.

1 - SCOPUL - ACCEPTAREA - VALIDAREA CONTRACTELOR:

Scopul acestui contract este furnizarea de către Xconnect a unei infrastructuri virtuale în care, in urma unei plati stabilite în funcție de timpul si resursele utilizate, clientul va putea sa creeze,

sa mențina, sa utilizeze și sa administreze resursele virtuale. Termenii și Condițiile inerente Serviciului / Serviciilor comandate de client reprezinta contractul incheiat între Client și Xconnect. Trimiterea formularului de comandă asociata cu plata efectivă a celor mai sus-menționat presupun acceptarea completă a acestor T & C;

Acesti T&C privind serviciile comandate anulează orice propunere, ofertă și schimb înainte de încheierea acestor T & C. În cazul unei contradicții între termenii din

T& C si orice alt document, dispozițiile contractuale din T&C vor prevala.

2 – DEFINIȚII "XCONNECT":

Firma XCONNECT, numita si furnizor, o societate pe acțiuni al cărei sediu se afla in BUCURESTI BDUL TIMISOARA 89, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/2431/2007 cu site-ul www.xconnect.ro.

Specificații tehnice: informațiile publicate pe pagina care conține caracteristicile tehnice ale serviciului.

Politica de utilizare a serviciilor Xconnect: documentul pregătit de către furnizor și anexat aici, care indică standardele de comportament și limitările in

utilizarea Serviciului, pe care toți Clienții trebuie sa le respecte.

Acordul privind Nivelul Serviciului: documentul pregătit de către furnizor și anexat aici, care indică nivelul serviciilor și penalitățile de care este responsabil furnizorul, în caz de eșec în ceea ce privește nivelurile stabilite (ulterior numit "ANS");

Politica de confidențialitate Xconnect: documentul anexat aici care descrie procedurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților Xconnect și conține informații in conformitate cu articolul 10 din Directiva 95/46 / CE a Parlamentului European a Consiliul din 24/10/1995;

Lista de preturi: documentul publicat pe pagina care indică prețul Serviciului de Cloud Computing în funcție licențe și / sau resurse precum si de timpul de utilizare.

24/7/365: acronim utilizat în acești Termeni și Condiții care să indice faptul că, exceptand întreruperea / suspendarea stabilita, prevederile si/sau utilizarea Serviciului sunt garantate de Xconnect fără întreruperi 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și 365 de zile pe an;

Informații confidențiale: (i) Informații despre Furnizor pe care acesta le consideră

ca fiind private și / sau confidențiale, și la care Clientul poate avea acces prin aplicarea prevederilor Contractului, și / sau (ii) informații

despre Furnizor, care prin natura sau conținutul lor, sau în funcție de

circumstanțele în care sunt dezvăluite, sunt de obicei considerate ca atare. In acest sens, un exemplu de informații confidențiale referitoare la Xconnect sunt

performanța, caracteristicile, configurațiile și informațiile tehnice legate de Serviciu, precum și citate, rapoarte de audit sau de securitate și planuri de dezvoltare a produselor.

Infrastructura virtuală: infrastructura IT ca un serviciu (IaaS) creat, rezervat,

utilizat și gestionat în mod exclusiv de către Client prin intermediul Serviciului. Panou de control: zona dedicată gestionării Serviciului, pe care Clientul o accesează cu datele sale de conectare (login și parolă);

Resurse: toate componentele care alcătuiesc Serviciul, indicate în lista de preturi

Licențe software: licențele emise de proprietarii produselor software.

3 PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE:


3.1 Prin completarea formularului, Clientul se obligă să urmeze instrucțiunile

furnizate pe site-ul web al companiei Xconnect și sa ofere sincer, corect si cu acuratețe datele sale de identificare (numele, prenumele, adresa poștală, e-mail, numele companiei și numărul din Registrul Comerțului etc.). Clientul este informat că procedura de comandă se face exclusiv on-line, pe site-ul companiei Xconnect www.Xconnectcloud.com. Confirmarea de către Client a datelor de identificare va scuti Xconnect de orice responsabilitate în ceea ce privește datele furnizate și confirmate de către Client.

3.2 In toate cazurile, Clientul este obligat să isi actualizeze datele de identificare urmand procedurile stabilite de Xconnect. În cazul în care datele furnizate sunt inexacte, incomplete sau înșelătoare, Xconnect își rezervă dreptul (i) să nu activeze și / sau sa suspende Serviciul

până când Clientul corectează erorile (ii) să rezilieze contractul / contractele legale în cazul neactualizarii datelor de către Client în intervalul de timp cerut, Clientul neavand posibilitatea de a solicita nicio rambursare, nota de credit sau compensare. Xconnect își rezervă

dreptul de a rezilia contractul în cazul în care plata efectuată de către Client este refuzată.

3.3 Serviciul este activat prin alocarea de către Xconnect Clientului a Elementelor de Identificare care constau in login și o parolă. Clientul recunoaște că Login-ul

și parola constituie singurul sistem de validare a conectarii Clientului la Servicii, precum și la Zona de Client on-line, cu excluderea oricăror alte mijloace. Clientul accepta și recunoaște prin acești Termeni și Condiții faptul ca orice actiuni efectuate folosind Login și Parola menționate mai sus vor fi considerate de facto ca fiind efectuate de catre Client, care va fi singurul responsabil. Clientul se angajează să nu faca nimic și sa nu editeze nimic pe infrastructura sa, care ar putea dăuna sau afecta imaginea companiei Xconnect și rămâne singurul responsabil de prelucrarea datelor introduse și / sau prelucrate. Clientul este de acord că orice operațiuni efectuate prin intermediul Zonei Client, pot fi utilizate sau puse la dispozitia oricarei autoritati competente (Poliție, Instanțe, etc.) la simpla cerere a acestora din urmă.

3.4 Clientul este de acord ca este singurul responsabil pentru actiunile efectuate prin conectarea cu Login-ul și Parola sa. Clientul este obligat să mențină și să păstreze strict confidentialitatea acestor Elemente de Identificare, sa nu le divulga către terți și sa le utilizeze numai in interes strict personal. Clientul este responsabil, în caz de pierdere, furt, sau orice act fraudulos legat de Elementele de Identificare sa informeze Xconnect cât mai curând posibil prin fax și să își dovedească identitatea prin orice mijloace. La primirea acestei notificări scrise, susținute în mod corespunzător, Xconnect va proceda la studierea fișierului și poate, ca măsură de securitate, să suspende orice acces la Zona de Client. Xconnect va procesa cererea Clientului cât mai curând posibil și va re-trimite noile

Elementele de Identificare prin e-mail. Clientul rămâne responsabil pentru utilizarea Serviciului de catre terți până când Elementele de Identificare sunt modificate de Xconnect; în acest fel, Clientul exonereaza Xconnect fata de orice acțiune sau revendicare cauzata de pierderea de date care rezultă din pierderea sau utilizarea frauduloasă a Elementelor de Identificare. Modificarea totală sau parțială a Elementelor de Identificare ale Clientului se va face, în cazul în care este necesar, la facturare, cu excepția cazului in care aceasta modificare se face la inițiativa Xconnect.

4 - DATA INTRARII IN VIGOARE: Acesti T & C vor intra in vigoare în ziua trimiterii


catre Xconnect, de către Client, a formularului de comandă și efectuarea platii corespunzatoare. Furnizarea Serviciului / Serviciilor va incepe în termen de 24 de ore de la primirea de către Client al e-mailului trimis de Xconnect. Incheierea finală a contractului este completată prin activarea serviciului comandat, recunoscut si acceptat de catre Client si prin trimiterea datele de conectare (login și parolă) catre client. Durata Serviciului este cea prevăzută în formular. În lipsa validarii de către Xconnect, plata efectuată de către client va face obiectul unei restituiri într-o perioadă de 48 de ore, fiind înțeles faptul că perioada de rambursare poate varia în funcție de metoda de plata a Clientului. Clientul recunoaste și este de acord ca are dreptul la restituirea integrala, cât mai curând posibil, a sumei plătite, fara a fi indreptatit să facă orice altă cerere de compensare din partea companiei Xconnect.

5 – PLATA SERVICIULUI - CONDITII DE PLATA


5.1. Serviciul este plătit de către Client prin "plata – la - utilizare"; odată ce formularul este completat și activarea este efectuata, clientul are un total al sumei efectiv plătite, fiind înțeles faptul că valoarea minimă este stabilită la € 10 per Top-up.

Clientul poate apoi crea, rezerva, utiliza și administra infrastructura virtuala și / sau

resursele virtuale și / sau licențele la prețurile indicate în Lista de Prețuri de indata ce

plata top-up-ului, încasata de Xconnect, este înregistrată pe Panoul de Control. Cand

valoarea Top-up-ului este epuizata, Serviciul va înceta și se va relua când

un nou top-up este cumpărat. Continuitatea Serviciului este garantata numai

prin achiziționarea unui nou top-up înainte ca suma plătită pentru achiziționarea celui

anterior sa fie consumata. Restul sumei din top-up este afișat pe

Panoul de Control, pe care Clientul il poate vizualiza cu ușurință.

5.2. Clientul ia la cunoștință și este de acord că achiziționarea de top-up se face pe cheltuiala sa, este exclusiv responsabilitatea sa și trebuie să ia in considerare timpul necesar pentru a finaliza plata; Clientul ia la cunostinta că numai achiziționarea unui nou top-up în timp util pentru finalizarea platii ii va permite să folosească serviciul fără întrerupere și în conformitate cu necesitatile sale, înainte de consumarea celui aflat în uz.

5.3. Fiecare top-up achizitionat de catre Client va include un număr de identificare și va fi însoțit de emiterea, înainte de sfârșitul lunii in care s-a facut achiziția, de

factura corespunzătoare. Clientul ia la cunostinta și acceptă în mod expres că factura poate fi transmisa și / sau pusa la dispoziția sa pe cale electronică.

6 - ACTIVAREA ȘI FURNIZAREA SERVICIULUI


6.1. Odată cu activarea serviciului, Clientul poate incepe sa creeze si sa inchirieze propria infrastructură virtuală, pentru care rămâne singurul responsabil și la care va avea acces prin Panoul de Control. Se înțelege că în mod expres ca Xconnect nu controleaza, și nici nu monitorizează comportamentul sau acțiunile Clientului la utilizarea acestei infrastructuri, nici nu exercită niciun control sau monitorizare a informațiilor și / sau datelor și / sau conținutului introduse de Client; Xconnect este și rămâne total străina față de activitățile pe care le exercita Clientul in mod total autonom, prin accesarea de la distanță a contului sau de conectare online la infrastuctura virtuala (login și parola). Odată ce Clientul accesează serviciul, este singurul care controleaza, în temeiul Directivei de 9/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliul din 10/24/1995, datele introduse și / sau prelucrate în cadrul acestei infrastructuri la care trebuie să asigure backup-ul în cazul în care consideră necesar.

6.2. Serviciul este furnizat până cand Top-up-ul este complet epuizat și în orice caz pentru o perioadă de maximum un an de la data activării. Serviciul este suspendat pentru o perioadă de 7 zile, din momentul în care Top-up-ul s-a consumat complet, pentru a fi reluat de îndată ce suma de plata pentru un nou top-up este înregistrat pe Panoul de Control. În cazul în care, în cele șapte zile de la consumarea Top-up-ului, nu se inregistreaza plata pentru un nou top-up pe Panoul de Control, Serviciul va fi dezactivat și datele și / sau informațiile și / sau conținutul introdus și / sau procesat de către Client prin intermediul infrastructurii virtuale vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 30 de zile, cu acceptarea faptului că Xconnect nu poate fi niciodată răspunzătoare pentru pierderea sau afectarea totală sau parțială a datelor. După această perioadă și în cazul în care plata unui nou top- up a nu au fost înregistrata pe Panoul de Control, datele și / sau informațiile și / sau conținutul introduse și / sau procesate de către Client prin intermediul infrastructurii virtuale vor fi sterse definitiv și nu mai pot fi recuperate. Astfel, clientul ia la cunostinta și este de acord că potențiala recuperare a datelor și / sau informațiilor și / sau conținutului introdus și / sau procesat prin intermediul infrastructurii virtuale este în mod exclusiv responsabilitatea sa, înainte de a depune orice cerere de intervenție.

7 - NATURA SERVICIILOR – SUME SI PLATI


7.1 Clientul ia la cunoștință și este de acord cu faptul că plata top-up-ului trebuie să fie făcută în conformitate cu metodele specifice și conform cu procedura descrisă pe site-ul Xconnect; în plus, acceptă că achiziționarea de top-up este responsabilitatea sa in totalitate și că trebuie să țină seama de timpul necesar pentru a finaliza plata în cazul în care dorește să poata utiliza serviciul în conformitate cu necesitatile sale și sa ia în considerare faptul că orice continuitate a Serviciului este garantată numai prin achiziționarea unui nou top-up, adică înainte de consumarea celui utilizat în prezent (a se vedea 6.2).

7.2 Nicio plată nu va face obiectul unei returnari în caz de suspendare,

anulare sau transfer al serviciului din cauza acțiunilor Clientului sau a unei erori comise de acesta din urmă în executarea unei obligații contractuale în temeiul contractului înainte de sfârșitul perioadei contractuale, cu excepția dispozițiilor speciale prevăzute la articolul 4.

8 - MODIFICĂRI ALE T&C


Acesti T & C pot fi modificati în orice moment, iar Xconnect este responsabila de notificarea clientului cu cel puțin o (1) lună înainte de intrarea în vigoare. Daca Clientul refuză modificările poate fie să incheie Serviciul într-o perioada de maxim o (1) lună de la primirea informațiilor privind modificarile, sau cere ca vechii Termeni și Condiții de furnizare a Serviciului sa rămân aplicabili pana in momentul epuizarii top-up-ului in curs de utilizare la momentul notificării. După această perioadă, modificările vor fi considerate acceptate de către Client. Xconnect își rezervă dreptul sa modifice caracteristicile Serviciului, în orice moment, fără ca aceasta să conducă la o modificare substanțială a contractului, caz în care Xconnect va informa clientul cu cincisprezece (15) de zile înainte de implementarea acestor noi caracteristici.

9 - UTILIZAREA SERVICIILOR SI RASPUNDEREA CLIENTULUI


9.1 Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul isi asuma raspunderea ca înainte de abonarea la Serviciul oferit de Xconnect a efectuat o verificare pentru a se asigura că Serviciul corespunde nevoilor sale și că a primit din partea Xconnect toate informațiile și recomandarile necesare pentru a se abona si că nu manifesta în mod expres niciun dezacord cu privire la acest punct. În continuare, declara că are cunoștințele, abilitățile și resursele, inclusiv resursele umane și tehnice, necesare pentru a utiliza Serviciul la care s-a abonat.

9.2 Xconnect garantează Clientului furnizarea și utilizarea serviciului 24/7/365 în conformitate cu nivelul serviciului stabilit în Acordul privind Nivelul Serviciului (ANS) și in Specificațiile Tehnice comunicate clientului, cu care acesta din urmă se declara de acord prin acceptarea acestor Termeni si Conditii. Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul cu cea mai mare grijă, respectând regulile de utilizare și restricțiile tehnice indicate de Xconnect pe site-ul său. Clientul se obligă să se asigure că utilizarea Serviciul nu afectează sau compromite stabilitatea, securitatea și calitatea Serviciilor și a infrastructurii Xconnect. În cazul în care Xconnect constată ca utilizarea serviciului de catre Clientul nu respectă obligațiile menționate în acest document, Xconnect își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta furnizarea Serviciului, fără o notificare prealabilă.

9.3 Clientul se obliga sa nu utilizeze Serviciile în scopuri ilegale și sa nu

încalce în nici un fel standardele naționale și internaționale sau dispozițiile juridice, regulamentare și administrative. Xconnect nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de litigii sau condamnari care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Client a

reglementărilor în vigoare.

9.4 Clientului i se aduce la cunostinta faptul că Xconnect nu efectuează niciun backup al datelor Clientului, cu excepția serviciilor opționale create în acest sens (website, email-uri, baze de date, etc.) și nici nu intervine în prelucrarea datelor mai sus-menționat ale Clientului. Prin urmare, acesta din urmă este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-si proteja datele pe un suport extern care nu este găzduit sau gestionat de Xconnect, precum și pentru a-si gestiona datele. Xconnect nu isi asuma nicio responsabilitate pentru consecințele nerespectarii acestei obligații de către Client sau de catre orice altă persoană care utilizeaza codurile atribuite.

9.5 Clientul are dreptul de a utiliza serviciul 24/7/365 , conform specificatiilor tehnice și nivelurilor de servicii garantate de ANS și ia la cunostinta că are dreptul la compensația prevăzută la articolul 12.7 numai și exclusiv în cazul nerespectării acestora, cu excluderea oricărei alte compensații sau despăgubiri pentru daune directe sau indirecte de orice natură. În plus, Clientul ia la cunostinta și acceptă ca nu are dreptul si nu este indreptatit sa solicite compensații sau despaguburi pentru daune directe sau indirecte din partea Xconnect, în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile in care ANS exclude aplicabilitatea sa. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate catre Xconnect în scopul încheierii contractului sunt adevărate, corecte și adecvate pentru a permite identificarea sa. Xconnect își rezervă dreptul de a verifica aceste date și / sau informații prin solicitarea de documente justificative pe care Clientul se angajează să le trimita la prima solicitare.

9.6 Clientul declara ca detine cunoștințele tehnice necesare pentru a asigura utilizarea, administrarea și buna gestionare a Infrastructurii Virtuale; acesta recunoaște și ia la cunostinta că prelucrarea datelor și / sau a informațiilor și / sau a conținutului introdus în această infrastructură precum și difuzarea acestora reprezinta în mod exclusiv riscul și responsabilitatea sa.

9.7 Clientul ia la cunostinta ca Internetul nu este controlat de Xconnect și prin urmare, Xconnect nu este în măsură să garanteze furnizarea și funcționalitatea ramificațiilor rețelei sau să controleze conținutul informațiilor care sunt transmise in rețea. Prin urmare, Xconnect nu poate fi răspunzătoare pentru transmiterea sau recepționarea de informații de orice natură.

9.8 Clientul se declara ca fiind unic și exclusiv administrator al Serviciului, și ca atare, este singurul responsabil de (i) gestionarea datelor și / sau informațiilor și / sau conținutului pe care le prelucrează prin intermediul Infrastructurii Virtuale, de siguranța și de backup-ul acestora, precum și de exercitarea oricărei alte activități considerate utile sau necesare pentru a garanta integritatea lor. Prin urmare, se angajează să aplice și să implementeze măsuri de securitate adecvate, pe propria cheltuială; Clientul ia la cunostinta in continuare ca este singurul responsabil (ii) pentru conținutul informațiilor, sunetelor, textelor, imaginilor, elementelor de formă și al datelor accesate și / sau facute disponibile în infrastructura virtuala si din orice motiv transmise sau puse on-line prin intermediul sau; (Iii) funcționarea necorespunzătoare a Serviciului care rezultă din orice utilizare ce nu este conforma cu Politica Utilizatorului pentru serviciile Xconnect; (iv) pierderea sau divulgarea datelor de conectare; (V) gestionarea accesului la panoul său de control (orice conexiune, schimbare a Serviciului sau comenzii efectuate din Panoul de control al Clientului este considerata a fi efectuata de către Clientul respectiv); Clientul este responsabil, în aceasta privinta, de asigurarea schimbarii periodice a parolei de acces pentru panoul de control cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

9.9 Clientul se obliga sa notifice Xconnect, prin deschiderea unui bilet specific pe site-ul web, in legatuta cu orice modificare a informațiilor personale sau a detaliilor de contact, inclusiv a adresei de e-mail furnizata in momentul efectuarii comenzii.

9.10 Clientul se obliga sa informeze Xconnect in timp util cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau, precum și de orice altă încălcare a regulilor de securitate pe care le poate descoperi.

9.11 Clientul declara ca deține în mod legal licențele pentru software-ul folosit exclusiv pe responsabilitatea sa în Infrastructura Virtuala, și suporta costurile corespunzătoare.

9.12 Clientul ia la cunoștință și este de acord că orice operațiune realizata din Panoul de Control cu datele sale de conectare va fi considerata efectuate de către Client și reprezinta exclusiv responsabilitatea sa, și numai LOG-ul furnizorului reținut în conformitate cu standardele legale menționate în Politica de Confidențialitate Xconnect va fi valabil. În acest scop și în legătură cu aceste operațiuni, Clientul se angajează să:

a) Respecte și sa impuna oricaror terți să respecte orice legislație în vigoare aplicabilă in legatura cu aceste operațiuni, inclusiv standardele referitoare la protecția datelor cu caracter personal (Directiva 95/46 / CE a Parlamentului European și al Consiliului 10/24/1995);

b) să exonereze Xconnect fata de orice solicitare directă sau indirectă privind plata de daune-interese din partea terților pentru pagube cauzate acestora din urmă prin utilizarea Serviciului;

9.13 Clientul garanteaza Xconnect ca va suporta toate costurile, daunele, taxelele și

cheltuielile, oricare ar fi acestea, inclusiv cheltuielile de judecată care pot aparea in urma unor acțiuni pentru care acesta este răspunzător și se obligă să informeze Xconnect dacă asemena acțiuni urmeaza să fie luate împotriva ei.

10. Suport


10.1. Suportul tehnic este disponibil numai la datele și în modul mentionat pe site-ul Xconnect. Clientul se angajează să notifice Xconnect în cel mai scurt timp de orice neregulă sau defecțiune observată în cadrul Serviciului. Xconnect va face tot posibilul pentru a remedia problemele semnalate, cât mai curând posibil.

10.2. Solicitările de intervenții "personalizate" și orice interventie care necesită notificarea Xconnect privind datele de conectare ale Clientului la Serviciu (login și parola) ar trebui să fie facute către Xconnect printr-un bilet prin intermediul site-ului. La deschiderea unui bilet, Clientul, prin prezenta, autorizează Xconnect și / sau orice firma agreata de Xconnect sa efectueze intervenția de software / hardware solicitata și / sau necesara; Clientul ia la cunostinta și este de acord că această intervenție, în cazurile în care aceasta nu este motivată de evenimente ale căror termene de solutionare sunt guvernate de ANS, poate fi efectuată în conformitate cu variabilele de timp și cu următoarele criterii:

a) tipul de intervenție solicitată; b) ordinea sosirii cererilor de intervenție; c) tipul de prioritate a cererii de intervenție. Pentru a permite Xconnect sa execute interventia corect si la timp, Clientul se angajează să furnizeze toate specificațiile și informațiile solicitate de Xconnect.

10.3. Prin trimiterea cererii de intervenție în conformitate cu punctul 9.2 de mai sus, Clientul: a) declară și ia la cunostinta că intervenția în cauză poate avea un anumit

grad de risc pentru funcționarea Serviciului și integritatea datelor și / sau a

informațiilor și / sau a conținutului introdus și / sau prelucrat de către acesta în Infrastructura Virtuala și

b) acceptă sa isi asume responsabilitatea pentru orice riscuri care pot apărea în legatura cu acest lucru;

c) se angajează sa obțina, înainte de executarea intervenției, o copie completa

a backup-ului datelor și / sau informațiilor și / sau conținutului introdus

și / sau prelucrat în Infrastructura Virtuala.

10.4. Acestea fiind spuse, Clientul exonereaza Xconnect și / sau companiile de IT pe care aceasta le controleaza, precum și companiile externe responsabile de intervenție și personalul acestora

de orice responsabilitate privind daunele directe sau indirecte, de orice natură, care pot aparea din cauza sau datorită intervenției în conformitate cu punctul 9.2 de mai sus. De asemenea, de exemplu, de pierderea totală sau parțială sau deteriorarea datelor și / sau informațiilor și / sau conținutului introdus de către Client și / sau prelucrat de către acesta în Infrastructura Virtuala, de întreruperea totală sau parțială a serviciului în timpul perioadei de intervenție.

11. Suspendarea Serviciului


11.1. Cu excepția cazului în care se aplica Art. 12 de mai jos, Clientul ia la cunostinta că Xconnect își rezervă dreptul de a suspenda Serviciul, posibil fără o notificare prealabilă, în următoarele cazuri: - Clientul încalcă prevederile din acest document sau pe cele din Politica de Utilizare a Serviciilor Xconnect și din Politica de Confidențialitate Xconnect;

- Clientul nu răspunde la o singură solicitare din partea Xconnect de a transmite toate

informațiile sau comportamentul său este de așa natură încât generează temeri cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale sau se face responsabil de una sau mai multe încălcări ale dispozițiilor menționate aici;

- Existenta unei suspiciuni că Serviciul este utilizat de către terte parti neautorizate;

- In caz de forță majoră sau circumstanțe care, conform Xconnect, ar prezenta un pericol pentru întreaga rețea și / sau pentru terți; în astfel de cazuri, Serviciul va fi restabilit imediat ce Xconnect consideră că acele cauze ce au provocat întreruperea / suspendarea acestuia au fost efectiv înlăturate sau eliminate;

- Clientul este implicat, în orice calitate, într-un litigiu civil, penal sau administrativ în sau în afara instanței, al carui obiect sunt acțiunile sau comportamentul său implementate prin intermediul Serviciului și / sau Infrastructurii Virtuale;

- Suspendarea este impusă de către Autoritatea Judiciară;

11.2. În timpul suspendării Serviciului, Clientul nu va avea acces la datele

și / sau informațiile și / sau conținutul pe care le-a introdus și / sau prelucrat în Infrastructura Virtuala.

12. Clauza de încetare pentru neîndeplinirea obligatiilor


12.1 Fără a aduce atingere altor clauze din documentul de față, acesta va fi considerat încheiat cu efect imediat, în cazul în care Clientul încalcă obligațiile prevăzute la Articolele 3.7 și 8 din acest document sau dispozițiile prevăzute în documentele la care aceasta din urmă face referire: adică, în cazul în care (i) încalcă Politica de Utilizare a Serviciilor Xconnect; sau în cazul în care efectuează o activitate ilegală, prin intermediul Serviciului; (ii) apare înscris pe lista interdicțiilor bancare, este declarat insolvabil, a participat la sau a făcut obiectul unei proceduri de insolvență;

12.2 În plus, în cazul încălcării obligațiilor prevăzute în acest document, Xconnect își rezervă dreptul de a trimite Clientului, în orice moment, în temeiul și în conformitate cu Articolul 1153 din Codul Civil Francez, o notificarea formală de conformitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia prin scrisoare recomandată.

12.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele 12.1. și 12.2. de mai sus,

contractul va fi reziliat în mod automat, fără a fi necesar ca Xconnect să notifice Clientul, în cazul în care acesta din urmă, pentru o perioadă neintrerupta de douăsprezece luni:

a) Nu utilizează serviciul;

sau

b) nu cumpără un nou top-up după ce a epuizat suma plătită pentru cel anterior;

Contractul va fi reziliat la 12 luni după ultima accesare a Serviciului, adică la 12 luni după achiziționarea ultimului Top-up epuizat. În cazul în care contractul încetează ca urmare a uneia dintre condițiile prevăzute la litera (a) de mai sus, orice suma din top-up, care rămâne neutilizată, va fi reținută de către Xconnect și apoi achiziționată permanent de catre aceasta, cu excepția cazului în care se primeste o solicitare de rambursare expresă din partea Clientului, trimisa catre Xconnect înainte de expirarea termenului de 60 de zile din momentul în care a fost indeplinita această condiție;

12.4. Serviciul va fi dezactivat incepand cu data încetării contractului în

cazurile prevăzute in prezentul articol, iar Xconnect va avea dreptul de a solicita Clientului plata oricaror cheltuieli aparute din cauza repararii unor eventuale daune suferite.

13 – COMUNICAREA INTRE PARTI - CORESPONDENȚĂ - PROBE


Cu excepția cazului în care există o prevedere specială în acești Termeni și Condiții sau exista indicații contrare din partea Xconnect, corespondența între Părți este realizata exclusiv prin mijloace electronice prin Zona de Client și urmând procedurile furnizate de Xconnect. În aplicarea articolelor din Codului Civil și, acolo unde este cazul, conform articolelor din Codul Comercial, Părțile declară că informațiile furnizate in Zona de Client și pe site-ul Xconnect sunt valide între părți. Elemente cum ar fi momentul primirii sau emiterii, precum și calitatea datelor primite vor fi valide în funcție de prioritati, asa cum figurează pe sistemele de informatii ale Xconnect și / sau pe cele ale furnizorilor săi, asa cum sunt autentificate de procedurile computerizate Xconnect, cu excepția cazului în care Clientul aduce probe în scris pentru a dovedi contrariul. Domeniul de aplicare al probelor informațiilor emise de Xconnect prin sistemele sale de informare și / sau prin cele ale furnizorilor săi este acela al unui document scris pe hârtie, semnat de mână.

14 -DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI / SAU INDUSTRIALĂ


14.1 Software-ul care ar putea fi pus la dispoziția Clientului în contextul Serviciului propus rămâne în totalitate proprietatea Xconnect și / sau a entităților grupului său, în special cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și asociate. Prin urmare, licențele acordate în cadrul Serviciului nu reprezintă în niciun caz o cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală asupra software-ului pus la dispoziția Clientului.

14.2 Xconnect acorda prin prezenta Clientului, pe durata Serviciului, o licenta de utilizare neexclusiva, netransferabilă și in scop strict personal, pentru Software-ul pus la dispoziția clientului în contextul serviciilor la acesta care s-a abonat. Utilizarea Software-ului este limitată exclusiv la utilizarea Serviciului la care s-a abonat. Dacă nu este prevazut altfel, se va considera ca Xconnect și / sau Editorul isi păstrează dreptul de a modifica și corecta Software-ul.

15 - RESPONSABILITĂȚILE Xconnect


15.1 Xconnect nu poate garanta Clientului disponibilitatea continuă și permanentă a serviciului. Cu toate acestea, Xconnect va face tot posibilul pentru a furniza Serviciul, sub rezerva perioadelor de întreținere.

15.2 Xconnect își rezervă dreptul de a întrerupe Serviciul pentru întreținere și / sau

îmbunătățirea Serviciului. Clientul va fi notificat de aceste întreruperi ale Serviciului de catre Xconnect, acolo unde este posibil. În caz de urgență, totusi, Xconnect își rezervă dreptul de

a suspenda parțial sau total Serviciul pentru o perioadă rezonabilă pentru a efectua orice operațiune tehnică necesară. Aceste întreruperi ale Serviciului nu pot da naștere niciunei compensații catre Client.

15.3 În cazul inaccesibilității Serviciului din cauza problemelor tehnice datorate

Xconnect, Xconnect va face tot posibilul pentru a rezolva aceste defecțiuni cât mai curând posibil din momentul trimiterii notificarii scrise catre Xconnect, exclusiv prin intermediul Zonei de Client, cu conditia ca i) Clientul sa descrie defecțiunile observate cât mai clar posibil; ii) defecțiunile pot fi reproduse (iii) Clientul cooperează pe deplin cu Xconnect iv) defecțiunile nu provin din utilizarea incorectă a Serviciului și / sau a Datelor și / sau a Website-ului de catre Client.

15.4 Xconnect nu poate fi considerată responsabilă pentru compensarea oricaror daune directe sau indirecte suferite de Client, in mod direct sau indirect, din cauza executării sau executarilor defectuoase ale serviciilor, cum ar fi, de exemplu, pierderi din cifra de afaceri, clienți, profituri, date informatice sau daune morale etc.

15.5 CA O CONDITIE ESENTIALA ȘI DETERMINANTA A ACESTOR T & C, DACA

ESTE RETINUTA RESPONSABILITATEA Xconnect , CLIENTUL POATE SOLICITA, PENTRU

ALTE COMPNESATII ȘI DAUNE SAU ORICE FEL DE DECONTARE, SUMA MAXIMA CORESPUNZATOARE TOP-UP-ULUI PENTRU FIECARE REVENDICARE SAU DAUNA IMPLICA TE.

15.6 Partile sunt de acord că dispozițiile prezentului alineat se aplica atât Xconnect, cat și oricarei firme pe care o controleza în conformitate cu dispozițiile articolelor din Codul Comercial precum și oricarei firme careia i-au fost transferate integral sau parțial drepturile și / sau obligațiile Contractului.

16 - FORȚA MAJORĂ


Orice eveniment în afara controlului uneia sau alteia dintre părți și împotriva cărora nu a fost în măsură să se protejeze în mod rezonabil, constituie un caz de forță majoră și in consecinta suspendă obligațiile părților. Părțile acceptă, fără ca această listă sa fie exhaustivă, în mod convențional, ca forță majoră se referă la daunele cauzate de: o grevă a unei terțe parti care este necesara pentru a opera serviciu, o pană de curent (electricitate), o defectiune a retelei de telecomunicații

de care depind Xconnect și / sau rețelele care o pot înlocui, un război civil sau străin, revolte sau mișcări populare, atacuri etc. Cu toate acestea, dacă suspendarea dureaza mai mult de o perioadă de un (1) lună, fiecare dintre părți își rezervă dreptul de a inceta în mod legal acesti T & C imediat, fără nici o compensație, fără preaviz, după ce trimite o scrisoare recomandată cu confirmare de primire celeilalte părți privind prezenta decizie.

17 - DATE PERSONALE


17.1 Clientul are dreptul, în conformitate cu legea privind Prelucrarea Datelor și Libertatile Civile, de a accesa, modifica, corecta și obiecta cu privire la datele personale prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: "support@xconnect.ro". Gestionarea datelor cu caracter personal de către Xconnect se stabilește în conformitate cu dispozițiile cuprinse în secțiunea "Clauza de confidențialitate" disponibilă pe site-ul Xconnect www.xconnect.ro la dispozitia Clientului.

17.2 Xconnect nu utilizează și nu dezvăluie informații cu caracter personal fără consimțământul explicit al clientului. Xconnect va dezvălui fără notificare numai informațiile personale ale Clientilor în cazul în care este obligata prin lege sau în cazul în care este incredintata că o astfel de acțiune este necesară, în condițiile stabilite de "carta de confidențialitate" care poate fi accesata pe site-ul Xconnect www.xconnect.ro.

18 - DIVERSE


18.1 În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor T & C sunt considerate invalide sau declarate ca atare conform unei legi, regulament sau ca urmare a unei decizii definitive intr-o instanta competentă, celelalte dispoziții raman in vigoare.

18.2 Faptul că una sau alta dintre părți nu a solicitat, temporar sau permanent, aplicarea unei prevederi a acestor T & C nu poate fi considerată ca o renunțare la drepturile deținute de această parte. Niciun schimb de corespondență, scrisori, e-mail-uri etc nu pot pune în discuție termenii acestor T & C, cu excepția cazului în care este emis un amendament semnat în mod corespunzător de către părți sau reprezentanții acestora.

18.3 Clientul autorizează în mod expres Xconnect să subcontracteze toate sau o parte a serviciilor care fac obiectul acestor T & C. Daca nu are acordul scris prealabil

al Xconnect sau un acord special, Clientul nu este autorizat să transfere în totalitate sau parțial drepturile și obligațiile acestor Ts &C, cu alte cuvinte sa permita unor terte parti sa beneficieze in totalitate sau de o parte a Serviciului, cu excepția cazului în care este prevazut altfel.

19 - LEGILE APLICABILE SI INSTANTELE COMPETENTE


Acesti T & C sunt supusi legii romane. În caz de dificultati în interpretarea și / sau aplicarea acestor T & C, părțile decid să trimita o procedura de acord reciproc, înainte de a intreprinde orice acțiune judiciară.

INSTANTELE JUDECATORESTI COMPETENTE SUB JURISDICTIA CURȚII COMERCIALE BUCURESTI VOR AVEA IN MOD EXPRES SI EXPLICIT JURISDICTIE ASUPRA ORICARUI LITIGIU CARE AR PUTEA APAREA IN LEGATURA CU ACESTI T & C, IN LEGATURA CU INTERPRETAREA SI CONSECINTELE ACESTORA SAU CU ACTELE COMPLEMENTARE SAU CARE LE ADUC MODIFICARI, IN POFIDA MULTITUDINII DE PARATI, A APELULUI LA GARANTIE, HOTARARII SUMARE ȘI A COMPETENȚEI.