Termeni si conditii

 

Acceptarea termenilor si descrierea serviciilor.


în acest site web Xconnect vă oferă accesul la o varietate de resurse, inclusiv zone de descărcare, forumuri de comunicare şi informaţii despre produse (denumite colectiv „servicii”). serviciile, inclusiv orice actualizări, îmbunătăţiri, şi/sau caracteristici noi, sunt subiectul tdu.

Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor personale.


Consultaţi declaraţia de confidenţialitate pentru informaţii privind colectarea şi utilizarea informaţiilor.


Notificare specifică software-ului disponibil pe acest site.

Orice software care este disponibil pentru descărcare în cadrul serviciilor („software”) reprezintă un produs cu drepturi de autor deţinute de Xconnect, de furnizorii săi şi/sau de utilizatorii înregistraţi ai serviciilor. utilizarea software-ului este guvernată de termenii acordului de licenţă pentru utilizatorii finali, dacă există, care însoţeşte sau este inclus în software („acordul de licenţă”). un utilizator final nu va avea posibilitatea să instaleze niciun software care este însoţit sau care include un acord de licenţă, în afara cazului în care mai întâi acceptă termenii acordului de licenţă.

Software-ul este făcut disponibil pentru descărcare doar pentru utilizarea de către utilizatorii finali în conformitate cu acordul de licenţă. orice reproducere sau redistribuire de software care nu este în concordanţă cu acordul de licenţă este în mod expres interzisă de lege şi poate avea ca rezultat pedepse civile şi penale severe. cei ce încalcă acestea vor fi pedepsiţi cu maximum de severitate.

Fără nicio limitare a celor de mai sus, copierea sau reproducerea software-ului de către oricare server sau amplasare cu scopul reproducerii sau redistribuirii ulterioare sunt în mod expres interzise, în afara cazului în care o asemenea reproducere sau redistribuire sunt în mod expres permise de acordul de licenţă care însoţeşte acest software. software-ul este garantat, în cazul în care este, doar în concordanţă cu termenii acordului de licenţă. cu excepţia garantării din acordul de licenţă, Xconnect corporation denunţă aici toate garanţiile şi condiţiile cu privire la acest software, inclusiv toate garanţiile şi condiţiile de comercializare, fie în mod expres, implicit sau statutar, potrivirea pentru un anumit scop, titlu sau nerespectare. ca facilitate, Xconnect poate face disponibile ca parte a serviciilor sau în produsele sale, instrumente şi utilitare pentru utilizare şi/sau descărcare. Xconnect nu oferă nicio garanţie cu privire la acurateţea rezultatelor care derivă din utilizarea unor asemenea instrumente sau utilitare. respectaţi drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalţi atunci când utilizaţi instrumenele sau utilitarele făcute disponibile în cadrul serviciilor sau în produsele software Xconnect.

Notificări specifice documentelor disponibile în acest site web . permisiunea de a utiliza documentele (cum ar fi documentele tehnice, comunicatele de presă, foile de date şi întrebările frecvente) din servicii este oferită, cu condiţiile că (1) notificarea drepturilor de autor de mai jos apare pe toate exemplarele şi că atât notificarea drepturilor de autor, cât şi notificarea permisiunii apar, (2) utilizarea acestor documente din servicii este doar în scop de

Utilizare informativă, personală şi necomercială şi că nu vor fi copiate sau publicate în nicio reţea de calculatoare şi nu vor fi răspândite prin niciun mijloc media şi (3) nu sunt efectuate niciun fel de modificări ale documentelor. instituţiile de educaţie acreditate precum k-12, universităţile, colegiile private/publice şi colegiile comunitare de stat pot descărca şi reproduce documentele pentru distribuire în cadrul clasei. distribuirea în exteriorul clasei necesită în mod expres permisiune scrisă. utilizarea în oricare alt scop este în mod expres interzisă de lege şi poate avea ca rezultat pedepse civile sau penale severe. cei ce încalcă acestea vor fi pedepsiţi cu maximum de severitate.

Documentele precizate mai sus nu includ designul sau aspectul site-ului web sau al oricărui site deţinut, operat, licenţiat sau controlat de către Xconnect. elementele site-urilor web Xconnect sunt protejate de mărci comerciale , concurenţă neloială şi de alte legi şi nu pot fi copiate în întregime sau parţial. nicio siglă, desen, sunet sau imagine din niciun site web Xconnect nu pot fi copiate sau retransmise fără permisiunea expresă din partea Xconnect.

Xconnect şi/sau furnizorii săi nu oferă nicio garanţie asupra acurateţii informaţiilor conţinute în documentele şi în desenele asociate publicate ca parte a serviciilor pentru oricare scop. toate aceste documente şi desenele asociate sunt furnizate "ca atare" fără nicio garanţie de niciun fel. Xconnect şi/sau furnizorii săi denunţă aici toate garanţiile şi condiţiile cu privire la aceste informaţii, inclusiv toate garanţiile şi condiţiile de comercializare, fie în mod expres, implicit sau statutar, potrivirea pentru un anumit scop, titlu sau nerespectare. în nicio circumstanţă Xconnect şi/sau furnizorii săi nu vor fi responsabili pentru pierderi speciale, indirecte sau în consecinţă sau pentru pierderi de orice fel care au ca rezultat pierderea utilizabilităţii, datelor sau profitului, fie printr-o acţiune fie printr-un contract, neglijenţă sau acţiune răuvoitoare, ca urmare sau în coroborare cu utilizarea sau performanţele informaţiilor disponibile în cadrul serviciilor. documentele şi desenele asociate publicate în cadrul serviciilor pot include inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. periodic sunt adăugate modificări la informaţia de aici. Xconnect şi/sau furnizorii săi pot aduce în orice moment îmbunătăţiri şi/sau modificări ale produs(elor) şi/sau ale program(elor) descrise aici.

Notificări privitoare la software, documente şi servicii disponibile în acest site web. în nicio circumstanţă şi/sau furnizorii săi nu vor fi responsabili pentru pierderi speciale, indirecte sau în consecinţă sau pentru pierderi de orice fel care au ca rezultat pierderea utilizabilităţii, datelor sau profitului, fie printr-o acţiune fie printr- un contract, neglijenţă sau acţiune răuvoitoare, ca urmare sau în coroborare cu utilizarea sau performanţele software, documentelor, furnizarea sau nefurnizarea serviciilor sau informaţiilor disponibile în cadrul serviciilor.

Conturi pentru membri, parole şi securitate. dacă oricare din servicii necesită deschiderea unui cont, trebuie să finalizaţi procesul de înregistrare furnizându-ne informaţii la zi, complete şi precise în funcţie de solicitarea formularului de înregistrare aplicabil. veţi alege, de asemenea, o parolă şi un nume de utilizator. sunteţi în întregime responsabil de păstrarea confidenţialităţii parolei şi contului. în plus sunteţi în întregime responsabil de toate activităţile care au loc sub contul dvs. sunteţi de acord să anunţaţi Xconnect de îndată ce constataţi o utilizare neautorizată a contului sau o altă breşă de securitate. Xconnect nu va fi responsabil de nicio pierdere care poate rezulta ca efect al utilizării contului şi parolei dvs. de către altcineva, fie cu fie fără ştirea dvs. cu toate acestea aţi putea fi făcut responsabil pentru pierderi provocate Xconnect sau unei terţe părţi prin utilizarea de către altcineva a contului şi parolei dvs. nu aveţi în niciun moment dreptul de a utiliza contul altcuiva fără permisiunea deţinătorului contului.

Fără utilizări ilegale sau interzise. ca o condiţie a utilizării de către dvs. a serviciilor, nu veţi utiliza serviciile pentru niciun scop care este ilegal sau interzis de aceşti termeni, condiţii şi notificări. nu aveţi voie să utilizaţi serviciile în nicio manieră care ar putea deteriora, dezactiva, îngreuna sau împiedica orice server Xconnect sau reţea(le) conectate la orice server Xconnect, sau care ar putea interfera cu utilizarea sau beneficierea de către oricare terţ a oricăror servicii. nu aveţi dreptul să încercaţi obţinerea accesului neautorizat la oricare dintre servicii, alte conturi, sisteme de calcul sau reţele conectate la orice server Xconnect sau la oricare dintre servicii prin hacking, colectare parole sau prin orice alte mijloace. nu aveţi dreptul să obţineţi sau să încercaţi să obţineţi materiale sau informaţii prin niciun mijloc care nu este făcut disponibil în mod intenţionat în cadrul serviciilor.

Utilizarea serviciilor.


Serviciile pot conţine aviziere electronice, zone de discuţii, grupuri de ştiri, forumuri, comunităţi, şi/sau alte facilităţi de mesagerie sau comunicare proiectate pentru a vă permite să comunicaţi cu ceilalţi (fiecare denumit "serviciu de comunicare" şi colectiv denumite "servicii de comunicare"). sunteţi de acord cu utilizarea serviciilor de comunicare doar pentru publicarea, trimiterea şi primirea mesajelor şi a materialelor care sunt corespunzătoare şi atunci când e aplicabil, asociate unui anumit serviciu de comunicare. de exemplu, şi nu ca o limitare, sunteţi de acord că la utilizarea serviciilor de comunicare nu veţi:

    •    utiliza serviciile de comunicare în conexiune cu sondaje, concursuri, scheme piramidale, scrisori înlănţuite, mesaje inutile, spam sau mesaje duplicate sau nesolicitate (comerciale sau de alt gen).

    •    defăima, abuza, hărţui, urmări, ameninţa sau a încălca în vreun alt mod drepturile legale (cum ar fi drepturile la confidenţialitate şi la publicitate) ale altora.

    •    publica, posta, încărca, distribui sau împrăştia orice subiect, nume, material sau informaţie profanatoare, defăimătoare, obscene, indecente sau ilegale.

    •    încărca sau a face sub o altă formă disponibile fişiere care conţin imagini, fotografii, software sau alte materiale protejate de legile proprietăţii intelectuale, incluzând, de exemplu, dar nelimitându-se la, legile mărcii comerciale şi ale dreptului de autor (sau de drepturile la confidenţialitate şi publicitate) în afara cazului în care deţineţi controlul drepturilor pentru acestea sau aţi primit toate consimţămintele necesare.

    •    utiliza niciun material sau informaţie, inclusiv imagini şi fotografii, care sunt făcute disponibile prin intermediul serviciilor în orice mod care încalcă oricare drepturi de copiere, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părţi.

    •    încărca fişiere care conţin viruşi, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, boţi, fişiere corupte sau orice programe sau software similare care pot dăuna proprietăţii sau operării calculatorului unui terţ.

    •    face publicitate sau oferi pentru vânzare sau cumpărare orice bunuri sau servicii în orice scop comercial, în afara cazului în care anumite servicii de comunicare vă permit în mod explicit aceste mesaje.

    •    descărca oricare fişier publicat de alt utilizator al unui serviciu de comunicare despre care cunoaşteţi sau aveţi idee că nu poate fi reprodus, afişat, executat şi/sau distribuit într-o asemenea manieră.

    •    falsifica sau şterge orice informaţie despre administrarea dreptului de copiere, cum ar fi atributele autorului, notificările legale sau corespunzătoare, etichetele sau marcatorii originii sau a sursei software-ului sau a altor materiale conţinute într-un fişier care e încărcat.

    •    restricţiona sau inhiba un alt utilizator de la a utiliza şi beneficia de serviciile de comunicare.

    •    încălca orice cod de conduită sau alte ghiduri care pot fi aplicabile pentru un anumit serviciu

de comunicare.

    •    colecta sau în oricare alt mod culege informaţii despre alţii, inclusiv adrese e-mail.

    •    încălca orice legi sau regulamente aplicabile.

    •    crea o identitate falsă cu scopul de a induce în eroare.

    •    utiliza, descărca sau copia sub o altă formă, sau furniza (gratis sau nu) unei persoane sau unei alte entităţi o structură de utilizatori ai serviciilor sau altă informaţie utilizator sau despre utilizare şi nici vreo porţiune din aceasta. materialele furnizate Xconnect sau publicate pe orice site web Xconnect. Xconnect nu pretinde drept de proprietate al materialelor furnizate către Xconnect (inclusiv sugestii şi feedback) sau postate, încărcate, introduse sau remise oricărui serviciu sau serviciilor ale asociate pentru revizuirea de către publicul larg, sau de către membrii oricărei comunităţi publice sau private, (fiecare denumită "remitere" şi colectiv "remiteri"). cu toate aceste prin postarea, încărcarea, introducerea sau furnizarea ("publicarea") remiterii înţelegeţi şi sunteţi de acord că furnizaţi o licenţă sub drepturile dvs. de proprietate tuturor utilizatorilor autorizaţi, inclusiv drepturile de a descărca, copia, modifica, distribui şi republica. suplimentar conferiţi Xconnect toate drepturile necesare pentru a vă face remiterile disponibile pe acest site. nu vă vor fi plătite compensaţii în schimbul utilizării remiterii, după cum este precizat. Xconnect nu are nicio obligaţie de a publica sau utiliza vreo remitere pe care o furnizaţi şi Xconnect poate elimina orice remitere în orice moment după bunul său plac. publicând o remitere garantaţi şi giraţi că deţineţi sau controlaţi într-un alt mod toate drepturile asupra remiterii aşa cum sunt descrise în termenii de utilizare inclusiv dar fără a se limita:, toate drepturile necesare pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea de a furniza, publica, încărca, introduce sau remite remiterile. suplimentar faţă de garanţiile şi reprezentările de mai sus, prin publicarea unei remiteri care conţine imagini, fotografii, poze sau alte materiale care sunt parţial sau complet grafice("imagini"), garantaţi şi confirmaţi că (a) sunteţi deţinătorul drepturilor de autor pentru asemenea imagini sau că deţinătorul drepturilor de autor asupra acestor imagini v-a acordat permisiunea de a utiliza aceste imagini sau a oricărui conţinut şi/sau imagini conţinute în asemenea imagini în conformitate cu maniera şi scopul în care le utilizaţi şi, de asemenea, în conformitate cu permisiunile din termenii de utilizare şi cu serviciile, (b) aveţi drepturile necesare de a oferi drepturile de licenţă şi sublicenţă descrise în termenii de utilizare şi (c) fiecare persoană prezentată în asemenea imagini, dacă există, şi-a dat acordul pentru utilizarea imaginilor în conformitate cu aceşti termeni de utilizare, incluzând, de exemplu, dar nelimitâdu-se la distribuirea, afişarea în public şi reproducerea unor asemenea imagini. prin publicarea imaginilor oferiţi (a) tuturor membrilor comunităţii dvs. private (pentru fiecare din aceste imagini disponibile unei asemenea comunităţi private), şi/sau (b) publicului larg (pentru fiecare din aceste imagini oriunde în cadrul serviciilor, altele decât o comunitate privată), permisiunea de a utiliza imaginile în contextul utilizării aşa cum este permis de aceşti termeni de utilizare, a oricărui serviciu (incluzând, de exemplu, şi nelimitându-se la efectuarea de imprimări şi de elemente cadou care includ asemenea imagini), inclusiv şi fără a se limita o licenţă fără limitare, ne-exclusivă, universală şi gratuită pentru a: copia, distribui, transmite, afişa în public, executa în public, reproduce, edita, traduce şi reforma fără a avea numele dvs. ataşat acestor imagini, şi dreptul de a sublicenţia aceste drepturi oricărui furnizor al serviciilor. aceste licenţe oferite în formulările anterioare pentru o imagine vor lua sfârşit în orice moment în care eliminaţi complet această imagine din cadrul serviciilor, ţinând seamă de faptul că o asemenea terminare nu va afecta nicio licenţă oferită în conexiune cu imaginea anterior momentului în care aţi eliminat complet imaginea. nu se vor plăti niciun fel de compensaţii pentru dreptul de utilizare al imaginilor. notificări şi procedura pentru depunerea sesizărilor privind încălcarea dreptului de autor.

Linkuri spre terţe site-uri. linkurile din această zonă vă vor permite părăsirea site-ului Xconnect. site-urile legate nu sunt sub controlul Xconnect şi Xconnect nu este responsabil de conţinutul oricărui site legat sau de orice link conţinut într-un site legat, sau de orice modificări sau actualizări ale unor asemenea site-uri. Xconnect nu este responsabil de publicarea pe web sau de orice altă formă de transmisie primite de la oricare site legat. Xconnect vă furnizează aceste linkuri doar ca pe o facilitate şi includerea oricărui link nu implică susţinerea de către Xconnect a acestui site.

Politica de remitere a ideilor nesolicitate. Xconnect sau oricare din angajaţii săi nu acceptă şi nu iau în considerare ideile nesolicitate, inclusiv ideile pentru noi campanii promoţionale, promoţii noi, produse sau tehnologii noi, procese, materiale, planuri de marketing sau nume noi de produse. vă rugăm să nu trimiteţi nicio lucrare creativă originală, mostre, demonstraţii sau alte produse. singurul scop al acestei politici este de a evita posibilele neînţelegeri sau dispute atunci când produsele Xconnect sau strategiile de marketing pot părea similare cu ideile trimise catre Xconnect. de aceea vă rugăm să nu trimiteţi ideile dvs. nesolicitate către Xconnect sau către oricine din cadrul Xconnect. dacă în ciuda solicitării noastre de a nu ne trimite ideile şi materialele dvs. ni le veţi trimite totuşi, vă rugăm să înţelegeţi că Xconnect nu oferă niciun fel de asigurare că materialele dvs. vor fi considerate drept confidenţiale sau cu drept de proprietate.

Notificare drept de autor. copyright ©  Xconnect  toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale.

Numele companiilor şi produsele menţionate aici pot fi mărci comerciale ale proprietarilor lor. companiile, organizaţiile, produsele, numele de domenii, adresele email, siglele, persoanele şi evenimentele cu caracter de exemplu prezentate aici sunt fictive. nicio asociere cu o companie, organizaţie, produs, nume de domeniu, adresă e-mail, siglă, persoană sau eveniment reale nu sunt intenţionate şi nu ar trebui interpretate.

Orice drepturi nefurnizate în mod expres aici sunt rezervate.